Různorodé materiály pro obohacení Vaší přípravy

Pracovní listy pro předškoláky, pdf ke stažení a k tisku. Témata zima, zimní sporty. Grafomotorika, rozvoj představivosti, paměť, předmatematická představivost.
Balíček pracovních listů - únor
Pracovní listy pro předškoláky, pdf ke stažení a k tisku. Témata zima, zimní sporty. Grafomotorika, rozvoj představivosti, paměť, předmatematická představivost.
Hrajeme si na vločky - soubor her pro celou třídu. Pdf ke stažení a k tisku. Obsahuje: rozpočítávadlo, hru v kruhu, volný pohyb po třídě s úkoly, hru v kruhu s jedním uprostřed. S využitím říkanek.
Pexeso - zimní sporty. Pdf ke stažení a k tisku. Pexeso je ideální hra pro procvičení paměti a tematické učení zábavnou formou. Užijte si hru!
Pracovní listy pro předškoláky se zaměřením grafomotoriky a rozvoj představivosti. Veškeré kresby jsou autorské. Děti budou v souvislostech přemýšlet nad zimními tématy z jiného úhlu, než obvykle.
Zábavné počítání pro předškoláky, pracovní listy v pdf, celkem 6: stran. Děti si procvičí poznávání čísel a jednoduché počítání. Vše je tematicky ucelené v rámci zimního období, zimních sportů, apod.