bronislava kozlovská

  • pdf soubory k zakoupení
  • pracovní listy a didaktické pomůcky
  • zábavné učení a zpestření výuky
  • originální tvorba za nízké ceny
didaktické a výukové materiály
čtení s porozuměním, jak Marie Terezie zařídili povinnou školní docházku. Pracovní list v pdf k tisku. Doplňující otázky, práce s obrázky, osmisměrka.
Adventní kalendář pro děti, úkoly, čtení, hádanky, křížovka, diplom. Zpestřední výuky, význam svátků, tradic. Čtení s porozuměním, hádanky, logické úlohy.
pracovní list na téma Československá republika. Děti zábavnou formou dialogu dostanou informace o tomto státním svátku .Děti po přečtení tohoto dialogu budou schopny odpovědět na informace k otázkám k textu.
Svatý Martin, výukový materiál pro 1. a 2. třídu. Pdf soubor k zakoupení. Pracovní listy, zábavné počítání do 20, legenda, tradice, pranostika, básnička, písnička.
Pracovní listy v pdf,3. třída, 4. třída, 5. třída, legenda o svatém Martinovi
Didaktická pomůcka k procvičování příkladů 20 - 100 s přechodem. Děti budou zábavnou formou počítat příklady a zároveň hledat kam umístí správně příklad. Pdf soubor obsahuje 34 stránek (17 kruhů s příklady na rozstříhání a 17 kruhů prázdných šablon). Ke každému kruhu (prázdné šabloně) je tentýž kruh k rozstřižení a poté ke spojení dle správnosti.
Čtení s porozuměním pro děti 4.-5 třídy. Dozví se vše potřebné o svátku Halloween. Text doplněn otázkami na procvičování. V pdf souboru je legenda o opilém Jackovi. Žáci se dozví, proč se dlabou dýně právě před tímto dnem.
pracovní list určený ke zpestření výuky v období Halloweenu. V pracovním listě najdete sčítání a odčítání do 10, děti budou rozvíjet svoji představivost a čtenářskou gramotnost.
Pracovní list určený ke zpestření výuky v období Halloweenu. V pracovním listě najdete sčítání a odčítání do 100, opakování souhlásek a samohlásek, děti budou rozvíjet svoji představivost a čtenářskou gramotnost.
sada zábavných aktivit na lampionový průvod. Pdf obsahuje ▪️7 aktivit s popisem (13 stran), ▪️křížovku (na 1 straně jsou 4: dotisknete si dle počtu dětí) ▪️diplom (pouze připíšete jméno dítěte)