PROZPÍVEJ SE K SEBEJISTOTĚ

aneb RELAXEM k silnějšímu HLASU

 • ZPĚV 
 • RELAX
 • SÍLA HLASU 
 • SEBEJISTOTA

7 týdenní prožitkový kurz

22. 4. - 10. 6. 2023

Zvukem vlastního hlasu rozpustíš své bloky, které Tě omezují 

 • tréma 
 • " slabý " hlas 
 • " spolknuté " emoce 
 • frustrace a rezignace v komunikaci 
 • klid a přesvědčivost
 • pevný a silný hlas
 • uvolnění bloků potlačených emocí 
 • zvědomění a vyjádření emocí a potřeb

Co takhle "hacknout" trému a jednat/zpívat s jistotou? 

Pojďme více do hloubky...

 

Cítíš někdy... 

... limity ve svém hlase? Nepustí Tě do plné intenzity a rozsahu? Nebo Tě někdy zradí úplně? 

... jedeš na půl plynu nebo Tě něco podvědomě brzdí v plném rozeznění hlasu

... nejistotu v některých situacích? Nemůžeš naplno vyjádřit svoje emoce? 

... že je pro Tebe obtížné ustát si své hranice? Nebo na sebe občas úplně zapomeneš

... jak Tě sráží hodnocení a kritika okolí a Ty o sobě často pochybuješ? 

... vztek na sebe a vyčítáš si, když nezareaguješ, jak by sis přála? Že potřebuješ být průbojnější

... smutně, když Tě není slyšet, nikdo Tě neposlouchá? Chceš s tím konečně pohnout? 

... že je těžké vyjádřit své potřeby a ještě těžší své potřeby naplnit - tím že si o to řekneš? 

Možná tušíš, že příčinou jsou Tvá hlubší zranění... 

Během dětství jsme si zažili různé situace, které nás více nebo méně zranily a "zavřely".

Nejčastěji jsou to emoční zranění, potlačené emoce, hodnocení, ze kterého jsme přejali vlastní přesvědčení o sobě a o svém hlase.

Také to mohou být nenaplněné potřeby nebo chybějící pocit bezpečí. To všechno ovlivňuje naše současné sebepojetí a sebevědomí / sebekritiku. 

Nemusí to tak zůstat napořád. Mám pro Tebe řešení: 

Prožitkový online kurz:

 

PROZPÍVEJ SE K SEBEJISTOTĚ

aneb RELAXEM k silnějšímu HLASU

nech se provést 7 týdenní hlubokou vnitřní proměnou

22. 4. - 10. 6. 2023

Půjdeme hodně do hloubky a zároveň

 • budeš mít dostatek času vstřebávat nové zkušenosti
 • budu Tě jemně provádět krok za krokem ve členské sekci
 • na cestě Tě podpořím na ZOOM hovorech. 
 • hloubku svého prožitku si koriguješ vždy podle sebe

Jak to celé bude probíhat? 

4 moduly + 4 hovory

 

POstupné kroky = POKROKY

 

1. (po)krok 

Jak Tě omezují Tvé bloky?

Zkoumáš jednotlivé oblasti omezení a jak se projevují. Odhalíš, které jsou ty Tvoje. Už tušíš proč. 

Jemně se připravuješ na hlubší práci, zatímco opatrně kroužíš okolo svých témat.

Poznáváš, jaký způsob zpracovávání starých zranění je pro Tebe nejlepší a odkud začít rozplétat klubíčko. 

Ukotvení v těle

Na 1. setkání Tě provedu hlubokou meditací, uzemněním, ukotvením v těle a napojením na světelný zdroj / to, v co věříš. 

Prozpíváme se a sladíme se zvukem hlasu na jednu vlnu ve skupině. 

Poznáme se lépe, navážeme bližší kontakt, vytvoříme přívětivé a bezpečné prostředí. 

Bude tu prostor pro Tvé otázky a sdílení. 

2. (po)krok

Identifikuj své BLOKY

Tady už si zvědomuješ, co přesně Tě tíží. Stojíš tváří v tvář svým bloků a zraněním. 

Tvé bloky se před Tebou odhalují. Dostávají konkrétní pojmenování a podobu. 

Tvým úkolem je čelit jim s odvahou, vydržet u toho, co prožíváš a pozorovat, co se děje, když těmto výzvám věnuješ pozornost. Tady začíná proces léčení. 

Uvolnění napětí.

Už víš, čemu čelíš. A teď je důležité vědět i to, že na to nejsi sama/sám. 

Na tomto léčivém kruhu věnuješ pozornost všem svým emocím a cítíš, kde v těle jsou "uvězněny"

Pomocí zvuku vlastního hlasu, s laskavým záměrem soucitu k sobě, tyto části sebe objímáš. 

Dochází k přirozenému uvolnění napětí. Zjišťuješ, že se nemáš čeho bát a z této zkušenosti čerpáš sílu jít dál! 

3. (po)krok 

Ošetři svá zranění

Blížíš se k jádru své bolesti. Kontakt s Tvými "strašáky" už přestává být tak děsivý. 

Potlačené emoce z minulosti a nenaplněné potřeby se právě začínají dávat do pohybu. 

Vybíráš si jednu záležitost ze svého vnitřního světa, která teď nejvíc volá po pozornosti. 

Objevuješ, co tato část Tebe potřebuje a postupně jí to dáváš, uzdravuješ ji a tranformuješ. 

Spoléčné léčení (s) HLASEM

Provedu Tě meditací, díky které se dostaneš do ještě hlubšího kontaktu s tím, co si potřebuješ ošetřit. 

Tvé tělo a Tvé emoce Tě vedou. Tvé bloky se touží harmonizovat a uzdravit.

Vedu Tě a dodávám Ti odvahu a Ty tak s podporou léčíš svá zranění zvukem svého hlasu. 

Využíváš možnost klást otázky a sdílet své prožitky. 

4. (po)krok

PŘIJETÍ

Díváš se zpětně na zkušenosti předešlých týdnů. 

Zvědomuješ si, jak se cítíš teď a co je jinak. Zůstává ještě něco nedořešené? Nevadí, i tak to můžeš zatím přijmout s vědomím, že se k tomu budeš vracet. Už totiž budeš vědět, jak se svými emocemi pracovat. 

Integruješ uzdravenou část sebe sama do svého systému.

Poznáváš, jak spolu nově můžou Tvé minulé a Tvé nové zkušenosti koexistovat v souladu a jak z nich můžeš čerpat sílu.

INTEGRACE

Závěrečné pohlazení zvukem, hlasem. Ukončení jedné a začátek nové cesty. 

Opečování a načerpání síly. Ocenění sebe sama za vykonanou práci a dosažení cíle. Oslava! 

Důležité sdíleníhodnocení vlastních pokroků. 

Tady je velmi významný prostor pro otázky. Pomůžu Ti uzavřít procesy a naplánovat si další cestu. 

Dořešíme nedořešené. Nezůstaneš v tom bez pomoci. 

Co přesně součástí? 

Každý modul - (po)krok obsahuje: 

 • členskou sekci, ve které najdeš své materiály
 • VIDEO: provedu Tě tématem a jednotlivými úkoly, které Tě čekají
 • MP3: relaxační nahrávka, která Tě zpřítomní, zklidní a povzbudí
 • PDF: z klidného bodu si začneš zvědomovat jednotlivé výzvy.
 • ZÁZNAMY jednotlivých setkání na ZOOMU

Přístup do členské sekce máš na rok. 

Čerpat z poznatků budeš celý život.  

Jakou hodnotu pro Tebe bude mít ve Tvém životě, když... 

 • ... budeš vědět, jak svůj hlas rozeznít celým svým tělem i prostorem? 
 • ... svobodně vyjádříš a přijmeš VŠECHNY své emoce a uzdravíš i ty dávno potlačené
 • ... uvolníš napětí a bloky ve svém těle a postupně si zpracuješ stará zranění, která Tě omezují? 
 • ... se Ti po každém odvážném setkání se sebou sama neskutečně uleví? 
 • ... po každém zpívání budeš sebevědomější, uvolněnější a spokojenější? 
 • ... už budeš přesně vědět, co potřebuješ a dokážeš si o to asertivně říct
 • ... budeš natolik ukotven/a v sobě, že si vždycky uhlídáš své hranice? 
 • ... nebudeš pochybovat o své hodnotě a kritika a hodnocení Tě nebude zraňovat?
 • ... budeš odolnější vůči stresu, protože energie bude volně proudit Tvým tělem

Nezavírej oči před "negativními" emocemi

a vykroč naproti svému uzdravení

Co se stane, když nebudeš věnovat POZORNOST svým:

potlačeným emocím, neuzdraveným TRAUMATŮM

 • Právěže buď vůbec nic - všechno zůstane při starém, včetně Tvých momentálních bloků. 
 • Pravděpodobněji ale budou dále volat o pozornost. Různými, nežádoucími způsoby. 
 • Časem můžou růst, zvětšovat se bude i jejich důraz ve volání po osvobození BUDE SÍLIT... 

Já Tě nechci strašit! Já to znám ze své vlastní zkušenosti. 

Pro uzdravení je potřeba projít skrze emoci... Ona sama nikam nezmizí! 

Jakou hodnotu má tato cesta pro mě? 

To, co mi nejvíce pomáhá, chci sdílet se světem. Aby pomohl co nejvíce lidem. Zároveň si uvědomuji hodnotu svých zkušeností, času, stráveného nad tvorbou tohoto programu. Energie, kterou do něj vkládám i technické náročnosti

Číselná hodnota programu: 

 • 4 x video - každé o délce 20-30 minut, v hodnotě 1776,- Kč
 • 4 x mp3 - relaxační nahrávky ke stažení, v hodnotě 444,- Kč
 • 4x pdf pracovní list - podklady pro vědomou práci, v hodnotě 444,- Kč 
 • 4x ZOOM s mou podporou a interakcí v reálném čase, VČETNĚ ZÁZNAMU, v hodnotě 1766,- Kč 

BONUSY ZDARMA: 

 • členství v uzavřené fb skupině pro každodenní sdílení
 • odpovědi na otázky ve skupině, bonusová živá vysílání 
 • mp3 nahrávky a členská sekce: oblíbené ČAKROVÉ ZPÍVÁNÍ 
 • moje energie, čas a nekonečná podpora držena v prostoru
 • to vše v celkové hodnotě 1766,- Kč 

Celkově tedy hodnota programu činí:

6 216,- Kč / 7 týdnů 

To však není cena, kterou Ti DNES nabízím. 

Tvoje cena je nyní:

4 662 ,- Kč !!!

Možnost platby na 2 splátky. První polovina nyní, druhá část za měsíc od začátku kurzu. 

 

Využij ZÁVADĚCÍ CENU pro 1. ročník 

Je mi ctí provázet Tě na Tvé cestě 

Veronika Vičarová

zpěvačka a lektorka
Zpívám od malička, koncertuji, tvořím programy pro práci s hlasem. Čímdál častěji se mi v praxi s klienty ukazuje, že v rozeznění hlasu nám brání různé napětí a bloky v těle. Intuitivně vnímám, jak tyto barikády jemně rozpustit zvukem vlastního hlasu. A dokážu tuto cestu ukázat každému. Mám za sebou studium konzervatoře, projekt SkoTančení s Verčou (přes 550 vystoupení), vystupuji aktivně s vlastní tvorbou, hraji na svatebních obřadech. Lektoruji Hlasový wellness a tvořím online programy i prožitkové kurzy jako je tento.